Wadliwy produkt możesz zareklamować w następujący sposób:

Pobierz formularz  w .pdf, wydrukuj go i wypełnij. Reklamowany produkt wraz z formularzem wyślij na adres:

GMMedia Sp. z o.o.
Al. Konstytucji 3-go Maja 7
65-805 Zielona Góra

 

  • reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu
  • koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zwracane są natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji