Wadliwy produkt możesz zareklamować w następujący sposób:

Pobierz formularz  w .pdf, wydrukuj go i wypełnij. Reklamowany produkt wraz z formularzem wyślij na adres:

E-lions Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa

 

  • reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu
  • koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zwracane są natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji